Donnerstag, 28. April 2016

Συνήγορο του Πολίτη - Αδυναμία εξόφλησης φόρου κληρονομίας μέσω παραχώρησης της κυριότητας κληρονομηθέντος ακινήτου στο δημόσιο

Πολίτες διαμαρτύρονται στο Συνήγορο του Πολίτη επειδή αδυνατούν να καταβάλουν φόρο κληρονομίας για ακίνητα τα οποία έχουν με αυτόν τον τρόπο περιέλθει στην κατοχή τους.

Για το λόγο αυτό, με αιτήσεις τους προς τις αρμόδιες ΔΟΥ ζητούν την παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να εξοφλήσουν δια συμψηφισμού τον βεβαιωθέντα φόρο κληρονομίας, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Ωστόσο, μετά την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου το 2014, δεν έχει ακόμα εκδοθεί η υπουργική απόφαση που απαιτείται για την θεσμοθέτηση της αντίστοιχης διαδικασίας, με συνέπεια οι αιτήσεις τους να μην εξετάζονται.

Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα, οι πολίτες εξακολουθούν να βαρύνονται με προσαυξήσεις και λοιπές συνέπειες, ενώ παράλληλα αδυνατούν να εκμεταλλευτούν τα συγκεκριμένα ακίνητα.

Ο Συνήγορος με έγγραφά του τον Νοέμβριο 2014 προς το υπουργό Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ζήτησε να επισπευσθεί η διαδικασία έκδοσης της υπουργικής απόφασης και ως τότε, σύμφωνα και με την νομολογία που έχει ήδη διαμορφωθεί, να αναστέλλονται οι δυσμενείς συνέπειες που υφίστανται οι πολίτες εξαιτίας της οφειλής αυτής.

Η ΓΓΔΕ απάντησε ότι η υποβολή αίτησης παραχώρησης ακινήτου για εξόφληση
φόρου κληρονομιάς δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και συνεπώς δεν αίρει τις
συνέπειες του ληξιπρόθεσμου του συγκεκριμένου χρέους.

Μετά την αρνητική απάντησης της ΓΓΔΕ, ο Συνήγορος επανήλθε στο ζήτημα με
νεώτερα έγγραφά του προς τον υπουργό Οικονομικών (Μάιος 2015 και Ιανουάριος
2016).

Όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, με αποτέλεσμα οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες να εξακολουθούν να υφίστανται τις δυσμενείς συνέπειες της
κρατικής ολιγωρίας.

Δείτε την Επιστολή του ΣτΠ προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών εδώ


Σχετικά άρθρα

Αποληρωμή φόρου κληρονομιάς με μεταβίβαση ακινήτου προς το ελληνικό δημόσιοSamstag, 23. April 2016

Auch das Denken soll besteuert werden

Artikel von Theodosis Mpountourakis

Unsere „erleuchteten“ Regierenden haben sich entschieden, alles und jeden zu besteuern. Alles was kriecht, fliegt und schwimmt, wie der Volksmund zu sagen pflegt.

Und innerhalb dessen, was in jedem ernsthaften Staat besteuert wird - wie das Einkommen -, drangen sie wie ein Wirbelsturm ein und erhöhten die Steuersätze, die Steuervorschüsse und die Versicherungsbeiträge auf räuberische Art und Weise mit dem Resultat, die Arbeitnehmer auszurotten, die selbständig Erwerbenden zu vernichten und den kleinen und grossen Unternehmen den Garaus zu machen.

Monomanische Phantasie
Und nachdem sie die Einkommen aufgesogen hatten, wandten sie sich den Immobilien zu. Mit einer übermässigen und über das sich aus diesen ergebenden Einkommen hinaus gehenden Besteuerung des Immobilienbesitzes, was im Wesentlichen zu einer nach und nach sich ergebenden Beschlagnahmung führte. Danach wandten sie sich dem Handel zu und hoben die MWST explosionsartig an. Fahrzeuge, Benzin, Mobiltelefonie, bis hin zum TV-Abo, alles passiert das Bett des steuerlichen Prokrustes.

Der Steuersturm endet jedoch nicht hier. Jetzt beginnt die monomanische Phantasie der neostalinistischen Hirne zu arbeiten! Nachdem wir mit der Besteuerung der materiellen Dinge fertig sind, lasst uns zur platonischen Welt der Gedanken und des Wissens schreiten. So wird (letztendlich) die Kluft zwischen Marx und Platon überbrückt.

Wissen ist Macht
„Scientia est potentia“: Wissen ist Macht. Eine Phrase, die Francis Bacon, dem Patriarchen der englischen Philosophie, zugeschrieben wird. Da also das Wissen Macht ist, lassen wir uns das Wissen besteuern. Also Angriff auf die private mittlere Bildung und Krieg gegen die privaten Universitäten. Und wenn die Besteuerung nicht möglich ist, lasst sie uns schliessen.

Alles, was mit privater Bildung zu tun hat, muss besteuert oder nach unten auf das Niveau der öffentlichen Schulen gebracht werden. Und was kümmert es, dass das Recht der Bürger auf freie Wahl zwischen öffentlicher und privater Bildung, ein in jeder bürgerlichen Demokratie europäischen Typs unantastbar verankertes Recht, beschnitten wird.

Lasst uns das Internet besteuern!
Etwa so sieht heute eine moderne und verfeinerte Form der mittelalterlichen spanischen Inquisition aus. Damals brachte das Wissen Galiläus auf den Scheiterhaufen. Heute führt das Wissen zum Fiskus! Quelle des Wissens ist jedoch in der modernen Welt nicht nur das Bildungswesen. Gleichermassen ist es auch das Internet, die grösste kulturelle Erfindung des Menschen nach dem Rad!

Also lasst uns das Internet besteuern. Ich bekam wirklich einen Schock, als ich von diesem Vorschlag erfuhr. Internet-Steuer! Steuer auf den Informationen und das Wissen!

Nichts ist Zufall. Im Mittelalter und in den modernen totalitären Regimen wurden die „gefährlichen“ Bücher verbrannt. In der heutigen Zeit wird das Internet besteuert. Immerhin besser. In der Türkei und China wurde von der Regierung das Internet lahmgelegt, als es ihnen gefährlich erschien, und so kamen sie zur Ruhe. Sind sie weniger Demokraten?

Denken - des Menschen höchstes Gut
Es gibt aber noch etwas, was nach dem Wissen noch nicht besteuert wird. Das Denken!

Ich schlage nun vor, dass auch das Denken besteuert wird. Warum also sollte das Denken, welches die grösste Triebkraft darstellt - jedoch auch oft gefährlich für die Herrscher -, unversteuert bleiben. Praktisch könnte dies so aussehen:

Regional werden sich politische Ausschüsse zusammenfinden, welche die Bürger einmal im Monat einladen, damit diese detailliert über ihre Gedanken des letzten Monats Auskunft geben. Vorrang wird den in letzter Zeit aufmüpfig gewordenen Journalisten gegeben. Und wenn die Gedanken als verdächtig oder im Widerspruch zu den Statements des Regimes stehend befunden werden, wird der Bürger besteuert. Werden diese wiederum als mit dem parteilichen Evangelium in Einklang stehend beurteilt, wird der Bürger in den öffentlichen Dienst aufgenommen oder, sollte er es bereits sein, erhält er zusätzliche Bonuspunkte oder er wird von der angeblich alle drei Jahre erfolgenden - sei dies auch nur formellen - Beurteilung ausgenommen.

Also los Leute. Noch etwas Phantasie und noch einige Steuern mehr, und wir schaffen es, dass Orwell an die paradiesische Insel Utopia erinnert. Bis wir zum Albanien unter Enver Hodscha mutieren, haben wir noch ein Stückchen Weg vor uns. Aber auch das werden wir schaffen.

Theodosis Mpountourakis, Ökonom

Quelle: capital.gr

Freitag, 8. April 2016

Ανείσπρακτα ενοίκια του 2015 - Aποχή των δικηγόρων

Για πολλούς εκμισθωτές ακινήτων προκύπτει σ΄αυτό το διάστημα ένα πρόβλημα διότι παρά πολλοί εκμισθωτές δεν μπορούν λόγω οικονομικής κρίσης ή άλλων πραγόντων να πληρώσουν τα ενοίκιά τους συνολικά ή μέρος αυτών.

Η φορολογία εισοδήματος από μισθώματα είναι συγκεκριμένη σ'αυτό το θέμα και πρέπει ο εκμισθωτής, όταν δεν εισπράττει, να τα εκχωρήσει στη ΔΟΥ με συγκεκριμένα δικαιολογητικά ώστε να μη φορολοηθεί για ανείσπρακτα ενοίκια.

Δικαιολογητικά για ανείσπρακτα ενοίκια
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν είναι ευκρινή φωτοαντίγραφο των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί κατά των ενοικιαστών, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο:
 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4346/2015 προστέθηκε στο άρθρο 39 του Ν. 4172/2013 νέα παράγραφος 4, η οποία ισχύει γαι τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2015 και μετά και σύμφωνα με την οποία ορίζεται, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσιάς, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή

  • διαταγή πληρωμής, ή 
  • διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, ή 
  • δικαστική απόφαση αποβολής, ή
  • επιδίκασης μισθωμάτων, ή
  • έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωματών.
           Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.
 1. Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφο, κατά το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης (παράταση έως 30.6.2016).
Όπως προκύπτει από την προαναφερθέντα διάταξη δεν αρκεί πλέον μόνο η (απλή) εκχώρηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων στην ΔΟΥ αλλά ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να φέρει και την απόδειξη ότι έχε λάβει και τα ανάλογα νομικά μέτρα εναντίον του μισθωτή. Επομένως, εάν δεν μπορεί να προσκομίσει αυτά τα δικαιολογητικά θα φορολογηθεί κανονικά και για τα ανείσπρακτα μισθώματα.

Αποχή των δικηγόρων
Η αποχή των δικηγόρων για περισσότερο από δυόμισι μήνες δημιουργεί αντικειμενικά ένα πρόβλημα. Στερεί από χιλιάδες εκμισθωτές το δικαίωμά τους να προστατευθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογηθούν. Γι'αυτό το λόγω σχεδιάζεται η παράταση των προθεσμίων για τα ανείσπρακτα ενοίκια. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης απάντγσε σε σχετική ερώτηση:

«Αυτός ο σχεδιασμός δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί προέκυψε η αποχή των δικηγόρων. Το θέμα μας απασχολεί, θα δώσουμε λύση. Η λύση που εξετάζουμε είναι σίγουρα να παρατείνουμε τις προθεσμίες για αυτές τις περιπτώσεις μέχρι να λυθεί η αποχή των δικηγόρων. Αν δούμε ότι αυτό δεν λειτουργήσει θα δούμε το πώς θα μπορέσουν να δηλώσουν τα ανείσπρακτα χωρίς να φορολογηθούν για αυτά» τόνισε ο κ. Αλεξιάδης. 

«Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει και θα εκδοθεί σήμερα ή αύριο απόφαση που θα πάνε όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος στο τέλος του Ιουνίου. Άρα θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μέχρι τότε τη δήλωσή τους και θα το αντιμετωπίσουμε είτε με παράταση σε αυτές τις περιπτώσεις μέχρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτές μετά τη λήξη της αποχής είτε θα αντιμετωπιστεί το πρόβημα με κάποιον άλλο τρόπο» πρόσθεσε.